1

Статут

Дивитись тут

2

  Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Заклад отримує ліцензію без проходження процедури ліцензування (ЗУ “Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п. 6)

3

Сертифікати про акредитацію програм

___

4

Структура та органи управління закладу

Дивитись тут

5

Кадровий склад закладу освіти  згідно з ліцензійними умовами

Дивитись тут

6

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Дивитись тут

7

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Дивитись тут

8

Ліцензований облік та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі

Проектна потужність  закладу: ш/п — 300 чол., д/п — 20 чол.  Мережа станом на 05.09.2018: ш/п — 48 чол,. д/п — 19 чол.

9

Мова освітнього процесу

Українська

10

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі його проведення)

___

11

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Відповідає ліцензійним умовам (ЗУ “Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п.6)

12

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

____

13

Результати моніторингу якості освіти

Дивитись тут

14

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Дивитись тут

15

Правила прийому до закладу освіти

Закон України «Про освіту»

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.    

               Закон України «Про загальну середню освіту"    

Стаття 18. Зарахування учнів

2.Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

{Частина друга статті 18 із змінами,внесеними згідно із Законом №2145-VIIIвід 05.09.2017}

 

            Статут Куньєвського НВК

2.Організація навчально-виховного процесу

      9.Зарахування дітей до дошкільного підрозділу проводиться протягом календарного року. Учнів до шкільного підрозділу здійснюється за наказом директора НВК на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень з відділу освіти, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти та особової справи ( крім дітей, які вступають до першого класу).

      У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.                                                                                                                                        

16

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Заклад обладнано  кнопкою виклику та наявна табличка шрифтом Брайля

17

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

____

18

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

____

19

Інформація щодо отримання публічних коштів

І квартал 2018 р тут

ІІ, ІІІ квартал 2018 р тут

за 3 квартали 2018 р тут

20 Кошторис

Дивитись тут

 

21 Накази по НВК Дивитись тут і тут і тут
22 Штатний розпис

Дивитись тут

23 Паспорти бюджетних програм

Дивитись тут

і тут, а також тут