Внутрішньошкільна методична робота у закладі  з педагогічними кадрами спрямована на:

 - виконання законів та нормативних документів в галузі освіти;                                                                            

-  впровадження нових педагогічних технологій;

-  використання ППД, впровадження в практику роботи ідей педагогіки співробітництва;

-  формування професійної компетентності;

-  збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;

-   вироблення інноваційного стилю діяльності;

-  удосконалення роботи педагогічної ради;

-  зміцнення і використання навчально-матеріальної бази за рахунок позабюджетних надходжень;

-  підвищення ефективності та дієвості управління школою;

-  якісне виконання програм, формування глибоких і міцних знань учнів на основі інтенсифікації навчально-виховного процесу

 -   робота з книгою;

-   підготовка вчителів до пошукової діяльності;

-   залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в навчально-виховний процес.

-   індивідуальна робота з обдарованими дітьми;

-   робота з  учнями з низькою мотивацією до навчання;

-   організація диференційованого навчання, здійснення індивідуального підходу;

-   посилення виховної роботи на уроках і в позаурочний час;

-   формування патріотичних почуттів школярів, залучення їх до участі у Всеукраїнських конкурсах;

-   створення системи пошуку юних талантів і обдарувань;

-   постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчально-виховного процесу в школі.

Основні завдання:

- кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

- упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і

технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів

навчального закладу;

- розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;

- вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику передового перспективного досвіду вчителів новаторів, нових освітніх технологій та систем.;

- залучення педагогів до науково-дослідницької діяльності.

 

Форми методичної роботи

Тиждень педагогічної майстерності

Творчі звіти

Ярмарки педагогічних ідей

Курсова перепідготовка

Засідання ШМО

Самоосвіта

Предметні тижні

Педагогічна рада