Куньєвський навчально – виховний комплекс Ізюмської районної ради

 Харківської обл.

 

вул. Жовтнева 8, с. Куньє Ізюмський район, Харківська обл., 64323, тел.505-33

e – meil: skolakunie@gmail.com    Код ЄДРПОУ 26067272

НАКАЗ

24.03.2016                                                                                                                   № 65

 

Про здійснення державного нагляду(контролю)

 за діяльністю навчального закладу у ІІ кварталі 2016 року

 

       Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності», Порядку державного інспектування навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2012 №353, Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.01.2008 №34, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за № 77/14768, наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 №770 «Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2013 за  № 1348/23880, з метою здійснення контролю за діяльністю навчального закладу

НАКАЗУЮ:

  1. Голові МР Пономаренко Н.М.:

1.1.Забезпечити необхідні умови для здійснення державного нагляду(контролю) за діяльністю навчального закладу.

Травень - червень 2016 року

1.2.Провести самоаналіз до здійснення державного нагляду (контролю).

Травень - червень 2016 року

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор НВК  Н.Ф.Крамчанин

 

 

Перспективний графік здійснення державного нагляду за діяльністю закладу.

 

№ з/п

Заклад

Ступінь ризику

Термін атестації

Державний нагляд( контроль)

Інспектування

1.

Куньєвський НВК

С

30.04.10

2020

 

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

Н А К А З

Ізюм

 

01.02.2017                                                                                                 №53

Про проведення атестаційної експертизи Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області

        

Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №173/26618, заяви Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області, на виконання наказу відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації від 07.10.2015 №288 “Про атестацію навчальних закладів Ізюмського району в 2016-2025 роках”, з метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчальних закладів

 

НАКАЗУЮ:

 

         1. Провести атестаційну експертизу Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області з 13 по  24 березня 2017 року.

         2. Затвердити склад  експертної комісії для проведення атестаційної експертизи Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області (додається).

         3. Голові експертної комісії (Золотарьова Н.М.):

         3.1. Підготувати та подати на затвердження  начальнику відділу освіти робочу програму атестаційної експертизи Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області .

                                                                                     До 08.02.2017

        3.2. Здійснити атестаційну експертизу навчального закладу, узагальнити матеріали для складання аргументованого висновку атестаційної експертизи.

                                                                  Відповідно до затвердженої програми

         3.3. Подати аргументовані висновки атестаційної експертизи з умотивованими рекомендаціями до відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації та  Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області.

                                                        Після завершення атестаційної експертизи

         4. Директору Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області (Соляник Н.Г.) забезпечити належні умови для роботи експертної комісії під час проведення атестаційної експертизи закладу.

                                                       Відповідно до затвердженої програми

         5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти  С.Г. Дворкіна 

 

 

 

 

КУНЬЄВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

 ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

Куньє

03.04.2017                                                                                                                   №27

 

Про результати державної атестації

 Куньєвського навчально-виховного

 комплексу Ізюмської районної ради Харківської області

 

       Відповідно до наказу відділу освіти Ізюмської РДА від 03.04.2017 №135 «Про результати державної атестації Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області»

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати атестованим Куньєвський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області.

2. Підтвердити право Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області на надання дошкільної освіти, початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти з видачею документів про освіту державного зразка про відповідний рівень освіти.

3. Відповідальному за сайт Куньєвського НВК Конику А.Г. оприлюднити результати державної атестації навчального закладу на офіційному веб-сайті.

                                                                                                                   03.04.2017

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор НВК     Соляник Н.Г.