СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

"КЛУБ ДИТЯЧОЇ ІНІЦІАТИВИ"

ПОГОДЖЕНО

на загальношкільних зборах

учнівського самоврядування

«Клубу дитячої ініціативи»

Куньєвського НВК

05 вересня 2018 року

 

 

 

І. Загальні положення

 1. Статут шкільного учнівського самоврядування «Клубу дитячої  ініціативи»

 Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області визначається відповідно за Законів України ”Про молодіжні організації” та ”Про об’єднання громадян”.

2. У своїй діяльності шкільне учнівське самоврядування керується законодавством України та власним статутом.
3. Шкільне учнівське самоврядування –
це самодіяльне об’єднання, яке діє на підставі спільності інтересів, керуючись принципами гуманізму, відкритості, добровільності, творчої ініціативи та активності.

    4. Самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними  громадськими об`єднанням на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

 

 

ІІ. Завдання

учнівського самоврядування

 

 

 • Головним завданням учнівського самоврядування є формування екологічної свідомості школярів як важливої складової майбутнього світогляду громадянина ХХІ століття.
 • Виявлення та розвиток організаційних навичок.
 •  Формуванню в учнів відповідальності, принциповості, ініціативності.
 •  Виховання громадянина, який має активну життєву позицію, прагне взяти на себе відповідальність за суспільство, в якому він живе.


      ІІІ. Права і обов’язки

членів учнівсього самоврядування

 1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.
 2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує засідання  учнівського парламенту, яке проводиться раз на місяць.
 3. Виконавчим органом учнівського самоврядування є Координаційна Рада, яка  обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів на учнівській конференції з учнів 8-11 класів.
 4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.
 5. Президентом учнівського колективу може бути учень 8 - 11 класу,  який обирається таємним голосуванням вчителів та учнів школи.
 6. Форми діяльності учнівського самоврядування визначаються на засіданнях Координаційної  Ради.

7. Члени шкільного учнівського самоврядування мають право на :

 • на самореалізацію,
 •  на успіхи у навчанні;
 • проявляти активність і самостійність в організації життя ” Клуб дитячої ініціативи ”,
 • брати участь у роботі трудових об’єднань, спортивних секцій, гуртків за інтересами,
 •  захищати свою честь та гідність, послідовно відстоювати свої права,
  обирати і бути обраним у керівні органи самоврядування.

           8. Члени учнівського самоврядування зобов’язані:

 • берегти народну спадщину, дотримуватися шкільних традицій,
 •  вміти самостійно приймати відповідальні рішення,
 • набувати досвіду демократичної поведінки,
 •  утверджувати принципи загальнолюдської моралі,
 • бути прикладом для молодших школярів.

9. Всі члени шкільного самоврядування повинні знати свої права та обов’язки і дотримуватися.

ІV. Президент учнівського самоврядування

 1. Президент є главою учнівського самоврядування ” Клуб дитячої ініціативи”. Обирається шляхом таємного голосування строком на 1 рік членами шкільного самоврядування 5-11 класів. Вибори відбуваються на альтернативній основі.

2. Президент має обов’язки:
• Проводити щомісячно збори членів
Координаційної Ради самоврядування,
• Розподіляє обов’язки між членами Координаційної Ради учнівського самоврядування,
• Заслуховувати на засіданні Координаційної Ради звіти
менеджерів самоврядування,
• Співпрацювати з дирекцією
НВК, педагогічною радою, радою школи.
• Може бути присутнім на засіданні педагогічної ради і виступати на захисті членів шкільного учнівського самоврядування.
3.
Повноваження Президента припиняються у випадках:
• самовідводу
,
• неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я,
• порушення своїх обов’язків,
• у разі оголошення імпічменту
.

 

           V. Структура учнівського самоврядування

Керує роботою учнівського самоврядування Координаційна Рада.
До складу Координаційної  Ради входять:

 • Президент «Клубу дитячої ініціативи»;
 • менеджер з дозвілля та інформаційної освіти;
 • секретар Координаційної  Ради

Допомогу в роботі надають класні керівники, вчителі: основ здоровя, географії, біології, фізичної культури, трудового навчання, історії, правознавства, керівники гуртків, представники ради школи.

Президент Клубу координує роботу старост класів, здійснює контроль за виконанням рішень Координаційної Ради. Залучає ученів до активної участі в шкільних та районних змаганнях, конкурсах, акціях, випускає інформаційні бюлетні зі здорового способу життя.

Менеджер з дозвілля  та інформаційної освіти здійснює контроль за поведінкою учнів на перервах, слідкує за дотриманням правил для учнів, висвітлює основні події в школі. Відповідає за проведення масових заходів, творчих виставок, розваг, організовує волонтерську допомогу переселенцям із зони АТО та військовим.

VІ.Прикінцеві рішення, зміна положення

1.Оскільки це Положення не передбачає іншого, всі рішення приймаються простою більшістю голосів у присутності більш, ніж 2/3 тих, що мають право голосу.

2.Це Положення доступне для всіх учнів школи.

3.Зміни до приймаються більшістю (2/3) голосів у присутності більш, ніж 2/3 складу Координаційної  Ради.  

Наш девіз: "Вирішувати нам - відповідати нам!!!"