РЕЖИМ РОБОТИ

Куньєвського навчально – виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області

 на 2018/2019 н. р.

 

 

1 клас

2 - 4  класи

5—11 класи

У

р

о

к

у

Тривалість

уроку

Тривалість

перерви

 №

У

р

о

к

у

 

Тривалість

уроку

 

Тривалість

перерви

У

р

о

к

у

Тривалість

уроку

Тривалість

перерви

1.

8.00 – 8.35

20 хв.

1.

8.00 - 8.40

15 хв.

1.

8.00 – 8.45

10 хв.

2.

8.55 – 9.30

40 хв.

2.

8.55 – 9.35

35 хв.

2.

8.55 – 9.40

30 хв.

3.

10.10 – 10.45

20 хв.

3.

10.10 – 10.50

15 хв.

3.

10.10 – 10.55

10 хв.

4.

11.05- 11.40

20 хв.

4.

11.05 – 11.45

15 хв.

4.

11.05 – 11.50

10 хв.

5.

12.00 – 12.35

 

5.

12.00 – 12.40

15 хв.

5.

12.00 – 12.45

10 хв.

 

 

 

6.

12.55 -  13.35

 

6.

12.55 – 13.40

10 хв.

 

 

 

 

 

 

7.

8.

13.50 – 14.35

14.45 - 15.30

      10 хв.

 

Мережа

 Куньєвського навчально – виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області 

(денна форма навчання) на  2018/2019 н.р.

 

Класи

Кількість класів

Кількість учнів

Хлопці

Дівчата

Індивідуальне навчання( через хворобу)

Група продовженого дня

Профіл. навчання

1

1

9

6

3

-

-

-

2

-

2

1

1

-

-

-

3

1

8

6

2

-

-

-

Всього

1-4 кл.

2

20

13

 

7

 

 

-

 

-

 

-

5

1

5

5

-

-

-

-

6

-

3

1

2

              -

          -

          -

7

-

4

1

3

            

-

-

8

1

6

3

3

 

-

-

9

1

6

  4

2

-

-

-

Всього

5-9 кл.

3

24

14

10

-

-

-

11

1

5

2

3

-

-

Універсальний

Всього

 10-11 кл.

1

5

2

3

-

-

Універсальний

Всього

6

48

29

19

-

-

 

 

Мета, цілі, завдання, пріоритетні напрямки роботи школи

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

Враховуючи попередній аналіз, обговоривши стан роботи, педагогічний колектив у новому 2018/2019 навчальному році  визначає головну мету своєї діяль­ності — створити оптимальні умови для розвитку духовно багатої, фізично здоро­вої, вільної, творчо мислячої особистості, здатної до самовизначення й саморозвитку через забезпечення реалізації права на здо­буття повної загальної середньої освіти, що передбачає створення освітнього середовища, у якому б учасники освітнього процесу мали змогу реалізувати себе як суб'єкти свого життя, діяльності й спілку­вання, забезпечуючи при цьому формування в школярів фундаменту освіти, функціональ­ної грамотності, комунікативної компетент­ності, охорони та зміцнення їх здоров'я, формування фізичних здібностей особистос­ті в сучасних соціальних умовах відповідно до Законів України: "Про освіту", "" Про загальну середню освіту", Концепції гро­мадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Положен­ня про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про державну підсумкову атес­тацію учнів у системі загальної середньої освіти, Статуту НВК.

 

Виховна проблема НВК:

«Системне формування життєвої компетентності та виховання національної, інформаційної, правової культури учнів».

 

Методична проблема НВК:

«Формування та розвиток висококомпетентної особистості шляхом впровадження в освітній процес сучасних освітніх технологій».

 

 

 

Циклограма  щомісячної  діяльності  школи

 

 

з/п

Заходи

Відповідальний

Термін

виконання

 

  1

 

Оперативні наради із заступниками.

Оперативні наради з педагогічними

працівниками.

 

Директор

Директор

 

 

щопонеділка

щопонеділка

 

  2

 

 

Наради при директорові.

 

Директор

 

кожна  третя

середа

 

  3

 

 

Засідання  педагогічної  ради.

 

 

Директор

 

 

згідно

з  графіком

4

Засідання методичної ради.

Директор

згідно

з  графіком

 

  5

 

Проведення загальних зборів колективу.

 

Директор

 

двічі на рік

 

  6

Проведення профспілкових зборів працівників закладу.

Голова ПК

двічі на рік

 

  7

 

Проведення загальних батьківських зборів.

ЗДНВР

один раз

на  семестр

8

Проведення класних батьківських зборів.

Класні  керівники

двічі на семестр

9

Засідання    ради НВК.

Директор

Голова ради НВК

двічі на семестр