Нормативно-правові акти

з питань атестації керівних та педагогічних кадрів

 1. Закони України:

  - «Про освіту» від 05.09.2017, стаття 50 та стаття 51;

  - «Про загальну середню освіту», від 13.05.1999 № 651-ХІV, ч. 1 ст. 27;

  - «Про дошкільну освіту», від 11.07.2001 № 2628-III, ч. 1 ст. 32;

  - «Про позашкільну освіту», від 22.06.2000 № 1841-III, ст. 25;

  - «Про професійно-технічну освіту», від 10.02.1998 № 103/98-ВР, ч. 4 ст. 45;

  - «Про вищу освіту», від 01.07.2014 № 1556-VІІ, ч. 6 ст. 55.

  Постанови Кабінету Міністрів України:

  - від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

  - від 12.03.2003 № 305, із змінами, «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад»;

  - від 06.05.2001 № 433, із змінами,  «Про затвердження положення про позашкільний навчальний заклад»;

  - від 05.08.1998 № 1240, із змінами, «Про затвердження положення про професійно-технічний навчальний заклад»;

  - від 14.06.2000 № 963, із змінами, «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»;

  - від 23.12.2015 №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння».

  Накази Міністерства:

  - наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

  - наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

  - наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

  - наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, зі змінами, «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»;

  - наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, із змінами і доповненнями, «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»;

  - наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2011 № 216 «Про делегування повноважень щодо атестації педагогічних працівників».

  Листи Міністерства:

  - лист Міністерства освіти і науки України від 06.01.2011 № 1/9-6 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

  - лист Міністерства освіти і науки України від 22.02.2011 №1/9-118 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

  - лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.02.2012 № 2/1-13-430 «Щодо надання роз’яснення з питань атестації»

  - лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.10.2012р. №1/9-779 «Щодо атестації педагогічних працівників»

  - лист Міністерства освіти і науки України від 10.09.2013 № 1/9-617 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;

  - лист Міністерства освіти і науки України від 13.12.2013 № 2/5-13-3018 «Щодо атестації керівників»;

  - лист Міністерства освіти і науки України від 20.03.2014 № 1/9-165 «Про деякі питання атестації соціальних педагогів»;

  - лист Міністерства освіти і науки України від 11.11.2014 № 1/9-586 «Про здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи»;

  - лист Міністерства освіти і науки України від 05.12.2014 № 1/9-630 «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»;

  - лист Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 № 1/9-80 «Щодо атестації педагогічних працівників».

 2. Інформація

   щодо атестації педагогічних працівників

  Куньєвського НВК Ізюмської районної ради Харківської області

  станом на 01.09.2017 р.

№ з/п

ПІБ вчителя

Предмети, які викладаються (інваріантна складова)

Дата проходження атестації

Дата проходження курсів (спецкурсів) з кожного предмета інваріантної складової

Відповідність (присвоєння) категорії, педзвання

Тарифікаційний розряд, який відповідає встановленій категорії та курсам підвищення кваліфікації з кожного предмета

1.

Соляник

Наталія Григорівна

Біологія

 Хімія

05.04.2016

Хімія та біологія

   КВНЗ «ХАНО»

08.02.2018, №170/26

Директори ЗНЗ

КВНЗ «ХАНО»

18.11.2016, №28/22-ф

Спеціаліст вищої категорії,

педзвання

 «старший  учитель»

Біологія – 14

Хімія -14

2.

Коник

Олена Григорівна

Початкові класи

24.03.2017

Початкові класи

КВНЗ «ХАНО»

03.05.2016,№ 83/13

Спеціаліст першої категорії

Початкові класи - 13

3.

Пономаренко

Надія Миколаївна

Російська  мова

24.03.2017

Російська мова

КВНЗ «ХАНО»

 27.06.2014,№ 109/24

Спеціаліст першої категорії

Російська мова- 13

4.

Субота

Світлана Михайлівна

Географія

Основи здоров’я

Образотворче мистецтво

Природознавство

04.04.2017

Географія

КВНЗ «ХАНО

29.04.2016, № 68/20

Основи здоров’я

КВНЗ «ХАНО»  від 07.10.2016,№ 27/24-ф

Образотворче мистецтво

КВНЗ «ХАНО» від 04.11.2016, №Р67/21

Природознавство

КВНЗ «ХАНО»  02.11.12 № 61/36

Спеціаліст вищої категорії

Географія – 14

Основи здоров’я -14

Образотворче мистецтво -14

Природознавство - 14

 

5.

Мовчан

Ганна Миколаївна

Українська мова

Українська література

08.04.2013

Учителі української мови та літератури

КВНЗ «ХАНО»

02.03.2018, № 39/17

 

Спеціаліст вищої категорії,

педзвання

«старший учитель»

Українська мова – 14

Українська література -14

 

6

.

Мовчан

Наталія Іларіонівна

Історія України 

Всесвітня історія

Правознавство

Художня культура                            

Мистецтво

08.04.2014

Історія та правознавство

КВНЗ «ХАНО»

22.04.2016, № 61/19

Художня культура

КВНЗ «ХАНО»

30.05.2014,№ 17/10-ф

Мистецтво 

немає

Спеціаліст вищої категорії,

педзвання

«старший учитель»

Історія України – 14

Всесвітня історія-14

Правознавство  -14

Художня культура-14 

Мистецтво - 11

7.

Несущенко

Світлана Іванівна

Зарубіжна література

05.04.2016

Світова література

КВНЗ «ХАНО»

19.12.2014, № 187/12

Спеціаліст вищої категорії,

педзвання

«вчитель – методист»

Зарубіжна література – 14

8.

Коник

Анатолій Григорійович

Фізика

Трудове навчання

Інформатика

Технології

24.03.2015

Фізика

КВНЗ «ХАНО»

26.04.2013, № 99/14

Трудове навчання і технології

КВНЗ «ХАНО»

04.11.2016, № 161/9

Інформатика

КВНЗ «ХАНО»

29.05.2015,№ 18/16-ф

Спеціаліст першої категорії

 

 

 

 

Фізика -13

Трудове навчання-13

Інформатика-13

Технології -13

 

9.

Леміщенко

Сергій Михайлович

Фізична культура

Захист Вітчизни

24.03.2017

Фізична культура та Захист Вітчизни

КВНЗ «ХАНО»

04.03.2016, № 32/08

Спеціаліст першої категорії

Фізична культура-13

Захист Вітчизни -13

10.

Дубчак

Наталія Юріївна

Початкові класи

24.03.2016

Початкові класи

КВНЗ «ХАНО»

6.10.2015, № 126/10

Спеціаліст другої категорії

Початкові класи -12

11.

Телешик Ірина Вадимівна

Іноземна мова (англійська)

23.03.2015

Іноземна мова (англійська )

КВНЗ «ХАНО»

17.10.2014, № 120/19

Спеціаліст другої категорії

Іноземна мова (англійська)- 12

 

12.

Руденко Вікторія Юріївна

 Соціальний педагог

Не проходила

Не проходила

Спеціаліст

 Соціальний педагог - 11

13.

Тимченко

Валентина Олексіївна

Математика

Алгебра

Алгебра і початки аналізу

Геометрія

05.04.2016

Математика

КВНЗ «ХАНО»

19.12.2014,№ 30/21-ф

Спеціаліст вищої категорії,

педзвання

«старший учитель»

Математика -14

Алгебра -14

Алгебра і початки аналізу – 14

Геометрія- 14

14.

Дубенчук

Лариса Вікторівна

Початкові класи

25.03.2015

Початкові класи

КВНЗ «ХАНО»

20.02.2015, № 4/09

Спеціаліст першої категорії

Початкові класи-13

15.

Колядинська

Лілія Григорівна

Музичне мистецтво

25.03.2011

Музичне мистецтво

КВНЗ «ХАНО»

02.02.2018, № 1/10

Спеціаліст

Муз. мистецтво – 11

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

№ з/п

ПІБ

педагогічного працівника

Категорія, звання

Роки

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Соляник Наталія Григорівна

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель  

 

 

 

05.04.2021

 

2.

Коник

Олена Григорівна

Спеціаліст першої категорії

 

 

 

 

24.03.2022

3.

Колядинська

Лілія  Григорівна

Спеціаліст

28.03.2018

 

 

 

 

4.

Дубенчук

Лариса Вікторівна

Спеціаліст першої категорії

 

 

25.03.2020

 

 

5.

Леміщенко

Сергій Михайлович

Спеціаліст першої категорії

 

 

 

 

24.03.2022

6.

Пономаренко

Надія Миколаївна

Спеціаліст першої категорії

 

 

 

 

24.03.2022

7.

Субота

Світлана Михайлівна

Спеціаліст першої категорії

 

 

 

 

04.04.2022

8.

Мовчан

Ганна Миколаївна

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

06.04.2018

 

 

 

 

9.

Мовчан

Наталія Іларіонівна

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

 

08.04.2019

 

 

 

10.

Несущенко

Світлана Іванівна

Спеціаліст вищої категорії,

вчитель-методист

 

 

 

05.04.2021

 

11.

Коник

Анатолій Григорійович

Спеціаліст першої категорії

 

 

24.03.2020

 

 

12.

Дубчак

Наталія Юріївна

Спеціаліст другої категорії

 

 

 

24.03.2021

 

13.

Телешик Ірина Вадимівна

Спеціаліст другої категорії

 

 

24.03.2020

 

 

14.

Руденко Вікторія Юріївна

Спеціаліст

 

 

 

 

24.03.2022

15.

Тимченко

Валентина Олексіївна

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

 

 

 

 

05.04.2021

16.

Сахно

Ольга Анатоліївна

Спеціаліст

28.03.2018

 

 

 

 

17.

Снегірьова

Олена Анатоліївна

Спеціаліст

 

 

24.03.2020