Нормативно-правове забезпечення

навчально-виховного процесу у 2017/2018 н.р.

№ з/п

Назва документа

1.

Закон України «Про загальну середню освіту»

2.

Указ Президента України«Про Національна стратегію розвитку освіти  в Україні на період до 2021року»

3.

Лист МОНУ від 06.02.2008 № 1/9-61 « Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій»

4.

Наказ МОНУ від 03.06.2008 №496 « Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

5.

Наказ МОНУ від 07.02.2012 №115 «Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

6.

 Лист МОНУ від 28.01.2014 №1/9-72 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»

7.

Наказ МОНУ від 30.12.2014 №1547 « Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

8.

Наказ МОНУ від 08.04.2015 №412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

9.

Лист МОНУ від 14.02.2015 №1/9-71 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу»

10.

Наказ МОНУ від 16.06.2015 № 641  «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»

11.

Наказ МОНУ від 14.07.2015 № 762 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»

12.

Лист МОНУ від 21.09.2015 №2/2-14-1907-15 «Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

13.

Наказ МОНУ від 12.01.2016  №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

14.

Наказ МОНУ від 23.02.2016 №14 9 «Про організацію та проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні»

15.

Наказ МОНУ від 06.06.2016  №624 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

16.

Лист МОНУ від 09.06.2016 №1/9-298 «Про реалізацію змісту освітньої галузі «Мистецтво»

17.

Лист МОНУ від 09.06.2016 №2/3-14-1776-16 «Щодо нормативно-правового регулювання діяльності освітніх окугів, опорних закладів та їх філій»

18.

Наказ МОНУ від 08.07.2016 №813 «Про затвердження фом звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення»

19.

Наказ МОНУ від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

20.

 Наказ МОНУ від 05.08.2016 №944 «Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу»

21.

Наказ МОНУ від 05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

22.

Наказ МОНУ від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу МОнУ від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»»

23.

Лист МОНУ від 06.09.2016 №1/9-464 «Щодо надання деяких роз’яснень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі»

24.

Лист МОНУ від 07.10.2016 №1/9-542 «Щодо застосування державної мови»

25.

Лист МОНУ від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 н.р.та навчальні плани ЗНЗ»

26.

Наказ МОНУ від 07.06.2017 №804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів ЗНЗ»

27.

Лист МОНУ від 28.07.2017 №1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н.р.»

28.

 Наказ МОНУ  від 31.07.2017 №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання. здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

29.

Лист МОНУ від 09.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 н.р.»

30.

Лист МОНУ від 17.08.2017 № 1/11-8269 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОНУ для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»

31.

Лист ДНО ХОДА від 23.08.2017 №01-38/3382 «Зміни до оцінювання навчальних досягнень учнів і ведення записів у класних журналах 5-11 класів ЗНЗ у 2017/2018 н.р.»

32.

Закон України  «Про освіту» (прийнятий 05.09.2017)