Методична проблема

«Формування та розвиток висококомпетентної особистості шляхом впровадження у навчально – виховний процес сучасних освітніх технологій».

МЕТА:

         вивчення і використовування в практиці сучасних досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів