ІЗЮМСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З № 53 від 01.02.2017 р.

Про проведення атестаційної експертизи Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області

         

Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2012 за №173/26618, заяви Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області, на виконання наказу відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації від 07.10.2015 №288 “Про атестацію навчальних закладів Ізюмського району в 2016-2025 роках”, з метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчальних закладів

 

НАКАЗУЮ:

 

            1. Провести атестаційну експертизу Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області з 13 по  24 березня 2017 року.

            2. Затвердити склад  експертної комісії для проведення атестаційної експертизи Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області (додається).

            3. Голові експертної комісії (Золотарьова Н.М.):

            3.1. Підготувати та подати на затвердження  начальнику відділу освіти робочу програму атестаційної експертизи Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області .

                                                                                                          До 08.02.2017

            3.2. Здійснити атестаційну експертизу навчального закладу, узагальнити матеріали для складання аргументованого висновку атестаційної експертизи.

                                                                                  Відповідно до затвердженої програми

            3.3. Подати аргументовані висновки атестаційної експертизи з умотивованими рекомендаціями до відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації та  Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області.

                                                                       Після завершення атестаційної експертизи

            4. Директору Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області (Соляник Н.Г.) забезпечити належні умови для роботи експертної комісії під час проведення атестаційної експертизи закладу.

                                                                                  Відповідно до затвердженої програми

            5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Начальник відділу освіти С.Г. Дворкіна

 

 


ІЗЮМСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

 03.04.2017                  №135

 

Про результати державної атестації

Куньєвського навчально-виховного Ізюмської районної ради Харківської області           

        

Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 №67,  на виконання наказу відділу освіти від 01.02.2017 №53 “Про проведення атестаційної експертизи Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області”,  на підставі  висновку  атестаційної комісії від 24.03.2017

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати атестованим Куньєвський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області.

2. Підтвердити  право Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області на надання дошкільної освіти, початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої  освіти з видачею документів про освіту державного зразка про  відповідний  рівень освіти.

3. Оприлюднити результати державної атестації навчального закладу на офіційному веб-сайті відділу освіти Ізюмської районної державної адміністрації.

                                                                                            03.04.2017

4. Директору Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області, Соляник Н.Г.:

4.1. Оприлюднити через засоби масової інформації (газета «Обрії Ізюмщини») та на офіційному веб-сайті навчального закладу результати державної атестації.

 03.04.2017

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу освіти                                                    С.Г. Дворкіна

Перспективний графік державної атестації навчального закладу.

 

№ з/п

Заклад

Термін атестації

Висновок РЕР (дата)

Встановлений рівень

Наступна атестація

1.

Куньєвський НВК

13.03.17– 23.03.17

24.03.17

достатній

 2027